Aktuality

15.7.2020

Aktualizace dokumentu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání MAP ORP JESENÍK II

24.5.2020

Návrh aktivit do Ročního akčního plánu 2020/2021

O zařazení aktivit do finální verze Ročního akčního plánu bude rozhodovat projevený zájem o aktivity, jejich finanční náročnost a provázanost s cíli MAP. Po té bude k projednání zaslán Řídícímu výboru. Dokument ke shlédnutí viz níže. 


1.4.2020

V MAPu se stále pilně pracuje

Protože nám stávající situace neumožňuje se společně scházet a realizovat aktivity, o to více se nyní věnujeme plánování a takové té "teoretické" části našeho projektu.

Opět Vám nabízíme možnost podílet se na jeho tvorbě a zveřejňujeme naše aktualizované cíle, kterých má být v MAP dosaženo. Jsou přiřazeny k jednotlivým prioritám a vy se k nim můžete vyjádřit do 7.4.2020 na mail michaela.pruchnicka@mujes.cz.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na další setkávání s Vámi.

Realizační tým MAPuV našem projektu jsme nyní v procesu aktualizace dokumentu MAP, který by měl být dokončen v červnu tohoto roku. Abychom docílili co nejširší participace všech zainteresovaných na tvorbě "MAPu" a také, aby údaje v něm obsažené měly co největší vypovídající schopnost, nabízíme Vám průběžně aktualizované části k připomínkování. 

Vaše připomínky, názory, informace máte možnost zasílat do 2.3.2020 na emailovou adresu:  michaela.pruchnicka@mujes.cz