Aktuality

10.8.2020

Roční akční plán pro území ORP Jeseník, platný pro školní rok 2020/2021, vychází z priorit a cílů uvedených ve Strategickém rámci MAP pro ORP Jeseník. Roční akční plán obsahuje a popisuje aktivity a kroky, které vedou k naplnění opatření, která jsou obsažena v prioritách a cílech Strategického rámce, a je tedy nezbytným nástrojem realizace. Z cílů byly vybrány ty, které je reálné během plánovaného období naplnit.

15.7.2020

Aktualizace dokumentu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání MAP ORP JESENÍK II

24.5.2020

Návrh aktivit do Ročního akčního plánu 2020/2021

O zařazení aktivit do finální verze Ročního akčního plánu bude rozhodovat projevený zájem o aktivity, jejich finanční náročnost a provázanost s cíli MAP. Po té bude k projednání zaslán Řídícímu výboru. Dokument ke shlédnutí viz níže. 


1.4.2020

V MAPu se stále pilně pracuje

Protože nám stávající situace neumožňuje se společně scházet a realizovat aktivity, o to více se nyní věnujeme plánování a takové té "teoretické" části našeho projektu.

Opět Vám nabízíme možnost podílet se na jeho tvorbě a zveřejňujeme naše aktualizované cíle, kterých má být v MAP dosaženo. Jsou přiřazeny k jednotlivým prioritám a vy se k nim můžete vyjádřit do 7.4.2020 na mail michaela.pruchnicka@mujes.cz.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na další setkávání s Vámi.

Realizační tým MAPuV našem projektu jsme nyní v procesu aktualizace dokumentu MAP, který by měl být dokončen v červnu tohoto roku. Abychom docílili co nejširší participace všech zainteresovaných na tvorbě "MAPu" a také, aby údaje v něm obsažené měly co největší vypovídající schopnost, nabízíme Vám průběžně aktualizované části k připomínkování. 

Vaše připomínky, názory, informace máte možnost zasílat do 2.3.2020 na emailovou adresu:  michaela.pruchnicka@mujes.cz 

Ke stažení