Škola pro všechny II

Škola pro všechny II

Projekt se zaměřuje na rozvoj kvalitních podmínek pro společné vzdělávání všech žáků, včetně žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Součástí projektu je i řešení specifických situací v inkluzivním vzdělávání romských dětí a žáků a ostatních dětí a žáků podpořit je v dosahování školního úspěchu a zabránit předčasnému odchodu ze vzdělání. Tyto činnosti povedou ke zvýšení inkluzivnosti vzdělávání v území ORP Jeseník jakožto sociálně vyloučené lokalitě.

Základní informace o projektu:

Reg. číslo:                   CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013617

Doba realizace:         1. 09. 2019 – 31.8. 2022

Rozpočet:                   39 224 284,63 Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Fotografie
Škola pro všechny II
Škola pro všechny II
Škola pro všechny II