MAP Jesenicko III

Projekt podporuje společné plánování a sdílení aktivit v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

Základní informace o projektu:

Reg. číslo:              CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023030

Doba realizace:     1.08.2022 – 30.11. 2023

Rozpočet:              1 995 532 Kč 

Zapojeno:              39 škol ORP Jeseník

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Ke stažení