Společně za úspěchem

Město Jeseník společně s dalšími 17 základními školami správního obvodu Obce s rozšířenou působností Jeseník (ORP) bylo úspěšné při předložení projektové žádosti v rámci OPVK, tedy programu financovaného z fondů Evropské unie. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) je zaměřen především na podporu a rozvoj lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání, a to nejen ve fázi počátečního vzdělávání, ale také na další způsoby vzdělávání a jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Projekt Společně za úspěchem je zaměřen na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem a/nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání, na podporu a vzdělávání učitelů a na výměnu zkušeností mezi ZŠ a podporu spolupráce ZŠ a zřizovatelů a dalších subjektů. Realizací projektu bylo podpořeno 264 žáků.

V čem je projekt přínosný 

Stejně jako v jiných příhraničních regionech i ve školách na Jesenicku se vzdělává poměrně vysoký počet žáků, kteří jsou při studiu neúspěšní, nebo jsou ohroženi tímto neúspěchem. Existuje řada důvodů proč tomu tak je, ať se už jedná o celkově hospodářsky méně prosperující oblast, navíc obtížně dopravně přístupnou, či odlivem lidí s vysokou uplatitelností na trhu práce a naopak přílivem obyvatel, kteří hledají levné bydlení. Je poměrně obvyklým jevem, že se v takto hendikepovaných oblastech vyskytují problémy v motivaci ke vzdělávání dětí a studium není považováno za prioritní. Náš projekt se snaží moderními způsoby prostřednictvím programů v rámci OPVK tyto problémy řešit. Díky zapojení všech 17 škol včetně speciálních pedagogů, psychologů a zkušených mentorů bude nejen podpořeno přes 230 žáků, ale díky výměně zkušeností dojde k vytvoření společné strategie zaměřené na řešení konkrétních problémů přímo na Jesenicku.

Jesenický projekt se skládá ze tří aktivit. První je vytvoření a realizace podpůrného programu, který každá ze zapojených základních škol připraví pro své vybrané žáky a který bude zahrnovat nejrůznější činnosti (doučování, individuální konzultace, práci s rodiči, apod.). Druhou aktivitou je síťování relevantních aktérů, kdy budou probíhat pravidelná moderovaná setkání žadatele a spolupracujících ZŠ a dalších subjektů, zaměřená na problematiku inkluzivního vzdělávání. Třetí je pak strategické plánování, jehož součástí bude mimo jiné tvorba návrhu lokální strategie rozvoje základního vzdělávání ve správním území ORP
Jeseník.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Partneři projektu

 • Základní škola Jeseník, příspěvková organizace
 • Základní škola Zlaté Hory
 • Základní škola a mateřská škola Bernartice, okres Jeseník – příspěvková organizace
 • Základní škola a Mateřská škola Stará Červená Voda, příspěvková organizace
 • Základní škola a Mateřská škola Skorošice, příspěvková organizace
 • Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvkové organizace
 • Základní škola a Mateřská škola Černá Voda, příspěvková organizace
 • Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem, příspěvková organizace
 • Základní škola Javorník, okres Jeseník
 • Základní škola Česká Ves, okres Jeseník
 • Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová – lázně
 • Základní škola Mikulovice, okres Jeseník
 • Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace
 • Základní škola Vidnava, okres Jeseník – příspěvková organizace
 • Základní škola Žulová, okres Jeseník – příspěvková organizace
 • Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace
 • Základní škola a Mateřská škola Kobylá nad Vidnavkou příspěvková organizace