Harmonogram akcí projektů MAP, ŠPV

Harmonogram akcí projektů MAP, ŠPV

Aktuální přehled všech plánovaných akcí v rámci projektů MAP II a ŠPV II