Dvoudenní vzdělávací akce „Tour de Šternberk“ plná inspirací z navštívených škol a semináře osobního rozvoje

Dvoudenní vzdělávací akce „Tour de Šternberk“ plná inspirací z navštívených škol a semináře osobního rozvoje

15.11.2021
Ve dnech 4.-5. listopadu jsme se společně s pedagogy mateřských a základních škol vydali na „Tour de Šternberk“ s účelem propojit sdílení, exkurze, osobní rozvoj a relax do příjemně strávených dnů.

Napadlo Vás někdy, že se dá ta či ona situace vyřešit jednoduše a lépe? Zajímalo by Vás, jak to ve Vaší škole  při  vyučování  vypadá z pohledu jiného účastníka?

I takhle může vypadat myšlenkový pochod nejednoho vedoucího pracovníka. Nic není úplně jednoduché, a to platí i pro oblast školství. Každý na věci nahlíží z jiného úhlu pohledu a to je dobře. Ale jak být v něčem opravdu dobrý, ať už se to týká jakékoliv profese? Odpověď je jednoduchá, přeci uvést to co známe do praxe, protože jedině praxe z nás dělá mistra.

V září letošního roku navštívila školy a školská zařízení v Jeseníku delegace ze šternberských škol. Na oplátku jsme s chutí přijali jejich pozvání a ve dnech 4.-5. listopadu jsme se společně s pedagogy mateřských a základních škol vydali na „Tour de Šternberk“ s účelem propojit sdílení, exkurze, osobní rozvoj a relax do příjemně strávených dnů.  Cílem této dvoudenní akce bylo, aby si ji účastníci užili a odjížděli s inspirací a nově nabitou energií. Každého návštěvníka na exkurzích do MŠ a ZŠ zaujalo něco jiného. Někteří ocenili možnost sdílení zkušeností a praxe přímo v hodině. Jiní zase nabrali inspiraci v čerpání dotací a v možnosti jejich využití např. zřízení nové učebny, rekonstrukce či pořízení vybavení.

Mnozí z Vás by si mysleli, že šlo o normální exkurzi. Ale pak všechny zaujal neobvyklý jev v jedné z mateřských škol, která se nachází na Nádražní ulici!! Tobogán!! Kdo by ho nechtěl? Pozor! Využívá se pouze jako únikový východ, který děti můžou používat jen při evakuaci. Takže žádná jízda L. V tomhle případě člověka napadne: snad evakuaci trénují častoJ.

Dá se říci, že až na téměř přátelské úrovni funguje spolupráce škol s místní akční skupinou, která se snaží školy maximálně podpořit.

Řízení školy s sebou ale nese komunikaci nejen s rodiči, dětmi, žáky, ale i s kolegy a při vedoucí pozici je někdy těžké zachovat chladnou hlavu.  Na semináři s Mgr. Helenou Wiesenbergovou jsme si připomněli a prohloubili znalosti jak zvládat sociální interakci pomocí praktické asertivity.

Ani poslední den se „účastníci zájezdu“ nenudili. Čekala je prohlídka Národního technického muzea – Expozice času a Městského kulturního zařízení Šternberk.

Díky patří MAS Šternbersko a hostujícím školám, které pro nás připravili zajímavý program s přátelskou atmosférou.

Postřehy našich účastníků

MŠ a ZŠ Písečná u Jeseníku

 Během dvoudenního pobytu jsem navštívila celkem 3 základní školy a Městské kulturní zařízení ve Šternberku. Prohlédla jsem si prostory budov. Zajímaly mě hlavně půdní prostory ZŠ a jejich rekonstrukce.

Oba dny jsme měli školení o asertivním chování, které bylo velmi ucelené, inspirující s ukázkami teoretickými i praktickými. Lektorka sama o sobě působila příjemně, dokázala zaujmout. Velmi oceňuji rady a informace ze školení.

     Získala jsem přehled o tom, jak a odkud se dají čerpat dotace na různá zařízení či rekonstrukce. Prakticky jsem nahlédla do vybudovaných učeben a získala jsem inspiraci pro budoucí využití na naší škole. Získala jsem přehled o kladech, ale i záporech, které mají velké školy. Uvědomila jsem si, jaký mají naši žáci luxus (družina pro všechny ročníky na 1. stupni, všechny kroužky zdarma, všechny kroužky pod jednou střechou, služby ZUŠ přímo v budově školy atd.)

Na konci října jsme podaly žádost o dotaci na vybudování odborné učebny na informatiku (Výzva MAS – IROP). Pokud budeme úspěšní, můžu čerpat inspiraci z prohlídky odborných učeben ve školách, které jsme navštívili.

Určitě budu využívat rad a informací v oblasti asertivního chování při jednání s kolegy, žáky, zaměstnanci i rodiči (zde jsem měla již příležitost využít).

Mgr. Renáta Juříková, ředitelka

MŠ Vlčice

Dvoudenní seminář byl pro mě hodně inspirující jak v návštěvách mateřských škol, kde jsme mohli vidět různé typy MŠ, jejich rozvržení, tak společné sdílení a předávaní svých zkušeností z oblasti vedení MŠ. Také připravený seminář o asertivitě byl vynikající a přinutilo mě se zamyslet nad komunikaci s ostatními z pozice ředitelky.

Na semináři jsem se dozvěděla o něco více blíže, co je to vlastně asertivita a jak být asertivní, jak komunikovat a řešit různé situace s rozmyslem a v klidu.

Super dva dny a děkuji organizátorům.

Jaroslava Krpelánová, ředitelka

Odbor školství, kultury a sportu MěÚ Jeseník

Fotografie
Dvoudenní vzdělávací akce „Tour de Šternberk“ plná inspirací z navštívených škol a semináře osobního rozvoje
Dvoudenní vzdělávací akce „Tour de Šternberk“ plná inspirací z navštívených škol a semináře osobního rozvoje
Dvoudenní vzdělávací akce „Tour de Šternberk“ plná inspirací z navštívených škol a semináře osobního rozvoje