Kvalita vzdělávání na Jesenicku se zvyšuje

Kvalita vzdělávání na Jesenicku se zvyšuje

01.11.2021
Za poslední rok prošlo vzdělávání nejen v ČR, ale v celém světě zatěžkávací zkouškou. Nikdo z nás nezažil lockdown, nevěděl jak přesně a bezchybně postupovat při distanční výuce. I přesto jsme to společně všechno zvládli. A právě tady se ukázala síla, kterou máme, jen když táhneme za jeden provaz.

Kvalita vzdělávání na Jesenicku se zvyšuje

„Vzdělávání Jesenicko“ (realizátor Odbor školství MěÚ Jeseník), které zastřešuje několik projektů přiložilo ruku k dílu a společně s dalšími aktéry ve vzdělávání zkoordinovalo 24. září návštěvu 70 pedagogů ze šternberských MŠ a ZŠ. První kroky směřovaly do MŠ Karla Čapka, kde se seznámili s postupy jak prakticky uplatnit metody „Začít Spolu“. Jsme rádi, že společně s Monty Klubem můžeme bořit mýty o alternativním vzdělávání, i tady zažili učitelé inspiraci Montessori přístupem přímo v praxi. Nemohli jsme vynechat ani jesenickou základní školu, představení například hudebního sálu, třídy Montessori a oblíbené hvězdárny. Poslední zastávka je čekala v ZŠ Česká Ves, kde se mimo jiné seznámili s žáky studentského parlamentu, kteří tak měli příležitost podělit se o své zkušenosti jak aktivně přispět nejen k demokratizaci řízení školy. A jak to chodí ve šternberských školách? To zjistí naši pedagogové už 4. a 5. listopadu, kdy je čeká dvoudenní „tour de Šternberk“ včetně vzdělávání se zaměřením na osobnostní rozvoj.

Věříme, že podobných návštěv nás v budoucnu čeká mnoho. Jsme totiž region s velkým potenciálem.

A jak návštěvu vnímali hostující školy a Monty Klub?

MŠ KARLA ČAPKA

Marcela Adamová - ředitelka MŠ Karla ČapkaV pátek 24. září jsme jako mateřská škola měli tu čest přivítat delegaci ředitelů a jejich zástupců ze Šternberska. Měli jsme pro ně připravenu prohlídku budovy, ukázku center aktivit našeho vzdělávacího programu Začít spolu, videoprezentaci práce dětí v centrech aktivit a dokument, kde byl souhrn všech informací a doporučení pomůcek, které se nám osobně při práci velice osvědčily. Jelikož je naše mateřská škola v prostorech vily, je tedy důležité prostor uzpůsobovat pro potřeby vzdělávání, a o to víc, když je vzdělávání v programu Začít spolu v centrech aktivit, které potřebují své místo a speciální uspořádání. Jsme moc rádi, že jsme mohli sdílet a reprezentovat jesenické školky prostřednictvím té naší.

KLUB MONTY

Kristýna Hanulíková - ředitelka Monty KlubuDelegace ze Štemberka zavítala i k nám do Rodinného Centra a klubu Monty. Bylo moc příjemné vidět tolik učitelek mateřských škol, které hledají nejen povzbuzení a inspiraci do své práce, ale i třeba cestu k proměně prostředí mateřských škol, či hledání nového přístupu k dětem ve výchově a vzdělávání. Milým překvapením pro nás a naše Centrum bylo mé osobní setkání s lektorkou a následovníci Marie Montessori Vendulou Koňaříkovou, zakladatelkou projektu "Výchova pro život", která s učitelkami přijela. Já prošla před časem jejím kurzem a toto nečekané setkání bylo velkým obdarováním, jelikož má na vzniku RC Monty nemalý podíl svou podporou a sdílením zkušeností. Společně jsme se mohli nejen shledat, ale i doplnit v prezentaci Montessori prostředí a způsobu práce s dětmi. Věřím, že jsme i takto započali společnou spolupráci. Naši snahou bude ve spolupráci s městem vytvořit nabídku vzdělávacích programů z projektu Výchova pro život pro učitele i rodiče v Jeseníku, Již první nás čeká 9. - 10. listopadu - taková malá ochutnávka Montessori pedagogiky pro učitelky MŠ.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JESENÍK

Dominik Liberda - ředitel ZŠ JeseníkPo přivítání delegace na budově Průchodní byli nejprve pedagogové informováni o původu budovy a celého areálu. Prohlídku zahájili na hlavní budově, kde si mohli prohlédnout hudební sál, učebnu informatiky, nahlédli do třídy k prvňáčkům a poté alespoň pohledem zrelaxovali v nové relaxační místnosti. Následoval přesun na vedlejší budovu, cestou také nakoukli do sborovny našich pedagogů. Na této budově si prohlédli tělocvičnu, učebny druhých ročníků, jazykovou učebnu a v nejvyšším patře výtvarný ateliér a žákovskou knihovnu. Zaujala je také hvězdárna. Na závěr prohlídky se prošli areálem s altánem a hřištěm. Následně se celá delegace přesunula na pracoviště na ulici B. Němcové, kde si měla možnost prohlédnout její vnitřní vybavení. Hlavním cílem skupiny byla třída Montessori, kde je s tímto typem výuky na naší škole seznámil pan učitel Jan Hanulík.

ZŠ Česká Ves

Filip Worm - ředitel ZŠ Česká VesSetkání s pedagogy ze Šternberska bylo velmi přínosné pro obě strany. Představili jsme v krátkosti naši školu, projekty, vize. Mluvili jsme o důležitosti spolupráce mezi základními školami - na úrovni žáků, pedagogů i vedení školy. Také jsme sdíleli naše zkušenosti z propojování s mateřskými školami a středními školami na Jesenicku. Schůzky se zúčastnili i žáci ze školního parlamentu, kteří mluvili o svých aktivitách a o nápadech, kterými posouvají školu kupředu. Po společném programu jsme si prohlédli školu a podívali se do výuky. Zajímavá byla práce dětí s novými interaktivními LCD panely v rámci hodiny matematiky. Vzájemné sdílení zkušeností a dobré praxe pedagogů je velmi důležité. Získáváme tak nové poznatky a náměty, či naopak ujištění, že i jinde řeší podobné výzvy, jako u nás. Děkuji, že díky aktivnímu přístupu lidí v MAP rozvoje vzdělávání ORP Jeseník II se mohou tyto aktivity realizovat.

Odbor školství, kultury a sportu MěÚ Jeseník

Fotografie
Kvalita vzdělávání na Jesenicku se zvyšuje
Kvalita vzdělávání na Jesenicku se zvyšuje
Kvalita vzdělávání na Jesenicku se zvyšuje
Ke stažení