Stipendijní programy Olomouckého kraje

Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji – stipendia na vybrané obory žákům učebních oborů vzdělání a žákům vybraných oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou. Bližší podrobnosti naleznete zde: https://www.olkraj.cz/podpora-polytechnickeho-vzdelavani-a-remesel-v-olomouckem-kraji-pro-skolni-rok-2021-2022-cl-4652.html

Podpora mezinárodních výměnných pobytů mládeže a mezinárodních vzdělávacích programů v roce 2021 – je podpora realizace mezinárodních výměn mládeže ze škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem s mládeží ze zahraničních partnerských škol a školských zařízení, a to včetně akcí a projektových aktivit realizovaných v rámci programu Erasmus+ či v rámci vzdělávacích projektů realizovaných s podporou významných mezinárodních nadačních fondů (Visegrádský fond, Česko-německý fond budoucnosti apod.). Více informací: https://www.olkraj.cz/podpora-mezinarodnich-vymennych-pobytu-mladeze-a-mezinarodnich-vzdelavacich-programu-v-roce-2021-cl-4788.html

Olomoucký kraj také od školního roku 2020/2021  podporuje žáky středních škol na Jesenicku, vyjma žáků oborů vzdělání Gymnázium a Gymnázium se sportovní přípravou v rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji – Jesenické stipendium. Cílem je podpořit zvýšení počtu žáků ve středních školách na Jesenicku a zvýšit motivaci žáků ke vzdělání v tomto regionu. Stipendium bude poskytováno od školního roku 2020/2021, kdy každý žák prvního ročníku střední školy na Jesenicku obdrží jednorázový finanční příspěvek.