Stipendijní programy Olomouckého kraje

Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji – stipendia na vybrané obory žákům učebních oborů vzdělání a žákům vybraných oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou. Bližší podrobnosti naleznete ZDE.

Podpora mezinárodních výměnných pobytů mládeže a mezinárodních vzdělávacích programů v roce 2021 – je podpora realizace mezinárodních výměn mládeže ze škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem s mládeží ze zahraničních partnerských škol a školských zařízení, a to včetně akcí a projektových aktivit realizovaných v rámci programu Erasmus+ či v rámci vzdělávacích projektů realizovaných s podporou významných mezinárodních nadačních fondů (Visegrádský fond, Česko-německý fond budoucnosti apod.). Více informací.

Olomoucký kraj také od školního roku 2020/2021  podporuje žáky středních škol na Jesenicku, vyjma žáků oborů vzdělání Gymnázium a Gymnázium se sportovní přípravou v rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji – Jesenické stipendium. Cílem je podpořit zvýšení počtu žáků ve středních školách na Jesenicku a zvýšit motivaci žáků ke vzdělání v tomto regionu. Stipendium bude poskytováno od školního roku 2020/2021, kdy každý žák prvního ročníku střední školy na Jesenicku obdrží jednorázový finanční příspěvek.