Aktuality z Místního akčního plánu Jesenicka!

Aktuality z Místního akčního plánu Jesenicka!

25.05.2023
Vzdělávání na Jesenicku - Tvoříme budoucnost spolu!

Členové pracovních skupin, klíčoví tvůrci Místního akčního plánu, se sešli nejen k tvorbě nových aktivit pro nadcházející školní rok, ale také k vyhodnocení minulých let. Diskutovalo se o aktuálních potřebách škol, žáků a rodičů, vedle debaty o možnostech spolupráce s ostatními organizacemi v regionu. Cílem je co nejvíce využít potenciál našeho kraje. 


Aktivity, na kterých pracujeme, budou klíčovým prvkem v nadcházejícím projektu MAP IV. Společně směřujeme k pozitivním změnám. Ať se rýsují nápady, které nás posunou vpřed!