MAP jako nástroj pro kvalitnější vzdělávání na Jesenicku

MAP jako nástroj pro kvalitnější vzdělávání na Jesenicku

28.02.2023
Konzultační proces pro aktualizaci dokumentu MAP.

Když chcete něco tvořit tak, aby to dávalo smysl je dobré se poradit. 17.2.2023 jsme pozvali všechny zástupce MŠ a ZŠ ke konzultačnímu procesu. Dostali tak možnost se k navrhovaným změnám vyjádřit a připomínkovat je, reagovat na navržené změny v MAPu. Po ukončení konzultačního procesu budou dokumenty projednány a schváleny Řídícím výborem MAP.