Školy na Jesenicku pokračují ve spolupráci

Školy na Jesenicku pokračují ve spolupráci

10.11.2022
MAP JESENICKO III odstartoval. Projekt plynuje navazuje na již předchozí MAP II. Zapojení aktéři budou opět pracovat na kvalitnějším vzdělávání na Jesenicku.

Místní akční plán běží na Jesenicku už 6 rokem. Školám nabízí možnost vzájemné spolupráce, sdílení a hlavně podílení se na zvyšování kvality vzdělávání v našem regionu. Ušli jsme společně velký kus cesty, na které jsme realizovali přes 200 aktivit, zapojilo se přes 6 000 dětí a žáků, 1 900 pedagogů a 1000 rodičů.

V říjnu se uskutečnilo první setkání navazujícího projektu MAP JESENICKO III. Odstartovali jsme ho společným setkáním 40 odborníků, kteří usedli do pracovních skupin. Jejich úkol nebude jednoduchý. Zaměří se zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

Za projektem stojí Odbor školství, kultury a sportu MěÚ Jeseník. Do společného plánování se zapojilo 39 škol, zřizovatelé, veřejnost a zástupci neformálního vzdělávání.