Jesenicko o krok blíž ke kvalitnějšímu vzdělávání.

Jesenicko o krok blíž ke kvalitnějšímu vzdělávání.

23.09.2022
Podpora učitelů a ředitelů a lepší výsledky u dětí, to je cíl okresních
Partnerství pro vzdělávání 2030+. V ČR vzniklo již druhé!
Své síly spojily obce a místní akční skupiny v Olomouckém kraji.

Podpora učitelů a ředitelů a lepší výsledky u dětí, to je cíl okresních Partnerství pro vzdělávání 2030+. Své síly spojily obce a místní akční skupiny v Olomouckém kraji.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha 22. 9. 2022 – Lepší podporu učitelům i ředitelům škol, díky níž budou mít více prostoru pro pedagogickou práci a zlepšování učení a wellbeingu dětí, očekávají signatáři od nově založených Partnerství pro vzdělávání 2030+ na území okresů Šumperk a Jeseník v Olomouckém kraji. Včera podepsali memorandum, kterým se připojili k rozvoji tzv. okresních partnerství. Jejich účelem je vytvářet prostor pro spolupráci aktérů ve vzdělávání v daném regionu a nabízí cestu, jak spojit síly při zlepšování vzdělávacích výsledků dětí a při snižování nerovností v přístupu ke vzdělávání.

Koncept okresního partnerství vzniká v rámci Partnerství pro vzdělávání 2030+. To založilo v roce 2020 sedm významných platforem ve vzdělávání za účelem podpory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Koncept okresního partnerství byl navržen tak, aby mohl začít fungovat všude, kde o něj projeví zájem klíčoví místní aktéři, zejména dobrovolné svazky obcí, obce s rozšířenou působností, místní akční skupiny a kraje.

Memorandum uzavřeli tito zakládající partneři:

Okres Šumperk: Olomoucký kraj, MAS Horní Pomoraví, MAS Šumperský venkov, MAS Mohelnicko, město Zábřeh, město Šumperk, město Mohelnice, svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko, svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko a Stálá konference asociací ve vzdělávání.

Okres Jeseník: Olomoucký kraj, město Jeseník a Stálá konference asociací ve vzdělávání.

Slavnostního podpisu se zúčastnili zástupci všech signatářů, včetně radního pro vzdělávání Olomouckého kraje RNDr Aleše Jakubce, PhD.

Okresy Šumperk a Jeseník se nyní připojily Partnerství pro vzdělávání 2030+ na území okresu Brno-venkov, které bylo založeno na začátku září na radnici v jihomoravském Tišnově.

“Očekáváme, že v rámci spolupráce s ostatními partnery, budeme moci efektivněji podporovat především učitele, ředitele na území našeho okresu, že se nám lépe podaří zahrnout do těchto aktivit také zřizovatele. To vše s cílem zlepšení kvality výuky pro děti tak, aby se učily opravdu s radostí a naplno, aby byly vnitřně motivované se učit celoživotně,” říká ředitelka MAS Horní Pomoraví Anna Bartošová.

“Zapojení do Partnerství přinese školám další podporu a vzájemnou koordinovanou spolupráci, což povede k většímu prostoru pro pedagogickou činnost a tím i zlepšování klimatu ve školách,” říká Jiří Hrubý, vedoucí projektu Vzdělávání Jesenicko.

Celá TISKOVÁ ZPRÁVA

Zdroj: https://partnerstvi2030.cz/, https://skav.cz/

Fotografie
Jesenicko o krok blíž ke kvalitnějšímu vzdělávání.
Jesenicko o krok blíž ke kvalitnějšímu vzdělávání.
Jesenicko o krok blíž ke kvalitnějšímu vzdělávání.
Jesenicko o krok blíž ke kvalitnějšímu vzdělávání.
Jesenicko o krok blíž ke kvalitnějšímu vzdělávání.
Jesenicko o krok blíž ke kvalitnějšímu vzdělávání.
Jesenicko o krok blíž ke kvalitnějšímu vzdělávání.
Jesenicko o krok blíž ke kvalitnějšímu vzdělávání.
Jesenicko o krok blíž ke kvalitnějšímu vzdělávání.
Ke stažení