Chceme růst společně – minikonference jesenických škol.

Chceme růst společně – minikonference jesenických škol.

23.03.2022
O tom, že táhnout za jeden provaz má mnohem větší efekt a smysl vědí ředitelé a ředitelky MŠ a ZŠ z celého našeho regionu. Bezmála 34 zástupců školských zařízení se sešlo minulý týden na tzv. minikonferencích, na kterých se diskutovalo o aktuálních potřebách.

Rozhodně to nebylo formální jednání. Vytvořily se týmy, které společně hodnotily dosažené úspěchy, ale i oblasti ve kterých cítí, že je prostor pro zlepšení. Občas se ozval smích, vtipkování, ale byly i okamžiky, kdy ztuhnul úsměv na tváři. Ať už se děje venku cokoliv, ředitelé a ředitelky jesenických škol stojí nohama pevně na zemi.

Sepsali jsme Vám jen zlomek toho, jaké jsou aktuální potřeby škol.

Jako jeden z největších přínosů ve čtenářské gramotnosti hodnotí například tvz. „Kufříky plné pohádek“, které podporují čtení rodičů s dětmi, spolupráci s místní knihovnou a dobře fungující školní časopis.

Napříč matematickou gramotností často zmiňovali dobrou finanční gramotnost, spolupráci s bankami s využitím v praxi a Hejného matematiku. 

Achillovu patu, ale vnímají třeba v nedostatku pomůcek pro výuku, pociťují i pokles zájmu žáků o soutěže. Mateřské školy se potýkají s nedostatkem logopedických asistentů.

Aktuálně zpracováváme výstup z minikonferencí, dokument bude zveřejněn na webu www.vzdelavajesenicko.cz.

Fotografie
Chceme růst společně – minikonference jesenických škol.
Chceme růst společně – minikonference jesenických škol.
Chceme růst společně – minikonference jesenických škol.
Chceme růst společně – minikonference jesenických škol.
Chceme růst společně – minikonference jesenických škol.
Chceme růst společně – minikonference jesenických škol.
Chceme růst společně – minikonference jesenických škol.
Chceme růst společně – minikonference jesenických škol.
Chceme růst společně – minikonference jesenických škol.
Chceme růst společně – minikonference jesenických škol.
Chceme růst společně – minikonference jesenických škol.
Chceme růst společně – minikonference jesenických škol.
Chceme růst společně – minikonference jesenických škol.
Chceme růst společně – minikonference jesenických škol.
Chceme růst společně – minikonference jesenických škol.