Nevšední kempy pro školáky - „Máme rádi Jesenicko“

Nevšední kempy pro školáky - „Máme rádi Jesenicko“

30.08.2021
Během letních prázdnin byla v rámci projektu „MAP rozvoje vzdělávání ORP Jeseník II“ realizována aktivita zaměřená na podporu lokálního patriotismu mezi žáky základních škol z jesenického regionu. Jinak řečeno, cílem aktivity bylo v dětech prohloubit a podpořit zájem a vztah o místo, ve kterém žijí, protože Jesenicko přímo vybízí k objevování přírodních krás, zákoutí a historických památek.

Aktivita probíhala formou zážitkového programu pro účastníky letních doučovacích kempů, které realizovalo SVČ DUHA Jeseník. Bylo uspořádáno 17 letních kempů, kterých se zúčastnilo cca 260 žáků základních škol z Jesenicka. 

Pro žáky byly připraveny aktivity plné poznávání a bádání, k jejichž realizaci byla využita finanční podpora projektu. Žáci byli seznámeni s významnými místy Jesenicka. Nápomocna jim k tomu byla slepá mapa, na kterou přiřazovali obrázky popisovaných míst, jako  např. vyhlídka Zlatý Chlum, Zlatokopecký skanzen, Zámek Jánský Vrch, Vodní elektrárna Dlouhé Stráně. Vedoucí táborů měli možnost uspořádat výlety do některých z vybraných míst.

Nejoblíbenější aktivitou této akce byla výroba vlastního „patriotského trička“ na památku. Děti využily tematické šablony a už bylo jen na nich, jaké místo či významnou historickou památku Jesenicka zvěční.

Více informací a fotografií plné zážitků najdete na FB Vzdělávání Jesenicko.

Odbor školství, kultury a sportu MěÚ Jeseník

Fotografie
Nevšední kempy pro školáky - „Máme rádi Jesenicko“
Nevšední kempy pro školáky - „Máme rádi Jesenicko“
Nevšední kempy pro školáky - „Máme rádi Jesenicko“
Nevšední kempy pro školáky - „Máme rádi Jesenicko“
Nevšední kempy pro školáky - „Máme rádi Jesenicko“
Nevšední kempy pro školáky - „Máme rádi Jesenicko“