Letní kempy 2021 na Jesenicku

Letní kempy 2021 na Jesenicku

16.06.2021
SVČ Duha byla úspěšná v podání žádosti o letní kempy. Do projektu se zapojí i MAP rozvoje vzdělávání ORP Jeseník.

      SVČ DUHA Jeseník ve spolupráci s šesti základními školami v okrese připravuje celkem 18 Letních kempů 2021. Této výzvy MŠMT ČR se SVČ DUHA Jeseník chopilo jako jediné středisko volného času nebo DDM v Olomouckém kraji. Cílem projektu je během pěti po sobě následujících pracovních dní v průběhu letních prázdnin umožnit žákům alespoň částečně dorovnat handicap v sociální i vzdělávací oblasti vzniklý následkem dlouhodobého výpadku během distanční výuky v období COVID 19 pandemie. Žáci budou mít možnost nejen si osvěžit a dohnat učivo, ale prožít společně chvíle volna formou nejrůznějších her, pohybových aktivit a výletů. Do projektu také velmi aktivně vstoupil MAP rozvoje vzdělávání ORP Jeseník (Vzdělávání Jesenicko), který pro děti připravil „balíček“ plný překvapení, jako např. věcných cen, financování projektového odpoledne s výrobou triček  a volných vstupů na zajímavá a turisticky exponovaná místa na Jesenicku.

 Za kolektiv SVČ DUHA Jeseník Bc. Daniel Krčmář.