Místní akční plán vzdělává asistenty pedagoga na Jesenicku

Místní akční plán vzdělává asistenty pedagoga na Jesenicku

13.04.2021
V polovině března jsme pro asistenty pedagoga uskutečnili webinář pod vedením Mgr. Lenky Bínové s podtitulem "Spolupráce asistenta pedagoga s rodinami postižených dětí a dětí se SVP, psychologický profil rodiny s postiženým dítětem".

A teď si to pojďme říct trošku lidštěji J

Říkáte si, kdo je vlastně asistent pedagoga, k čemu je potřeba a opravdu je ve škole nepostradatelný? Co je SVP? Zase nějaké zkratky……

Představte si, že doma máte předškoláčka se zdravotním postižením (zrakové, sluchové aj.) nebo jinak znevýhodněné (porucha učení, chování), jinak mluvící apod. Všechny tyto handicapy/nevýhody můžeme nazvat jako „speciální vzdělávací potřeby“ neboli SVP.

Jako rodič máte trošku obavu, jak vaše dítě zapadne do prostředí, jak ho přijmou ostatní a jestli bude zvládat učivo. Právě v tento okamžik nastupuje „asistent pedagoga“, jehož hlavní prioritou je podpora vzdělávání a socializace žáků se SVP. Nenechte se ale zmýlit, to neznamená, že vaše dítě bude mít osobního bodyguarda J. Asistent je tu pro všechny, kteří to potřebují, a to bez výjimky učitele či rodiče. Je součástí celého vzdělávacího procesu. Uf, těžká role, viďte? Někteří na ně kladou opravdu vysoké nároky. Proto je občas potřeba jim připomenout, jaké je jejich poslání a co už je za hranicí jejich práce.

Lektorka účastníky seznámila nejen se způsoby komunikace s rodiči, kteří se dozvídají diagnostiku svého dítěte. Uvedla dobré příklady z praxe, které byly pro asistenty přínosné.

Byla jsem poprvé na webináři s p. Bínovou a bylo to super. Uvědomila jsem si, že nejsem jen nějaká asistentka, ale ASISTENTKA. Bylo to pro mě velkým přínosem. Více takových odborníků.“

Ostatně, jejich osobní hodnocení si můžete přečíst na FÓRU.