Každý žák může zažívat úspěch

Každý žák může zažívat úspěch

16.03.2021
V rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání ORP Jeseník II proběhl webinář se zaměřením na úspěch každého žáka.

V českém školství jsou žáci či studenti převážně hodnoceni známkou.  Je to ale opravdu adekvátní hodnocení?

Každý žák by chtěl ve škole zažívat úspěch. Vzpomeňme na svá školní léta. Byly předměty, ve kterých jsme vynikali, ale i předměty, kterým jsme se chtěli raději vyhnout. Zažili jsme písemku či test, v němž si snad při opravě učitel vypsal červenou propisku, kolik v ní bylo chyb. Většina vzdělávacích zařízení  hodnotí žáky známkou. Kdo by nechtěl aspoň na chvíli zažít úspěch v učení?

V rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání ORP Jeseník II byl uskutečněn webinář na téma formativní hodnocení. Konal se ve dvou částech a přednášel ho Mgr. Jiří Hruška. Posluchači se inspirovali hned několika nástroji, které lze v rámci hodnocení využít.

V první části se účastníci seznámili s důležitostí formativního hodnocení, proč jej zavádět a jaký význam má formulace cílů pro hodnocení žáka. Jde o autentické učení, tzn., že hodnocení je součástí procesu učení, které rozvíjí vnitřní motivaci. Každý žák je jiný, jedinečný a proto je třeba ke každému přistupovat individuálně. V druhé části si hlasováním posluchači mohli vybrat mezi deseti konkrétními zaměřeními, kterým se chtějí dále věnovat. Na základě hlasování se následně zaměřili na témata: Zpětné vazby, Sebehodnocení, Kritéria hodnocení, Praktické ukázky aj.

Co bychom ale rádi vyzdvihli je fakt, že formativní hodnocení nabízí žákovi a učiteli jiný pohled na „učení“. Žák je zapojen do celého průběhu vzdělávacího procesu, a to i včetně sebehodnocení.