Covid -19 aktuálně: Otevření krizové MŠ a ZŠ

Covid -19 aktuálně: Otevření krizové MŠ a ZŠ

27.02.2021
Na základě vládního rozhodnutí jsou od pondělí 1.3.2021 uzavřeny mateřské a základní školy zřizované městem Jeseník.

Pro děti ve věku od 3 do 10 let z územního odvodu s rozšířenou působností, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil, je zajištěna dle usnesení Vlády ČR č. 1109 možnost navštěvovat určenou školu, která bude vykonávat nezbytnou péči. Zákonní zástupci musí docházku do určené školy předem telefonicky domluvit. Jedná se o tyto určené školy: MŠ Křížkovského, Jeseník  – tel.: 723 639 356. kontaktní os.: Mgr. Lenka Bizoňová, Základní škola Jeseník, pracoviště Průchodní – tel.: 731 406 106, kontaktní os.: Martina Ambrožová.