Webinář na téma „Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v ZŠ“

Webinář na téma „Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v ZŠ“

11.02.2021
3.2.2021 jsme v rámci projektu MAP II zorganizovali online seminář pod vedením lektorky Mgr. Jitky Žlunkové určený nejen pedagogům, ale také i asistentům pedagoga.

Některé děti ve škole potřebují individuální podporu. Ať už jsou zdravotně nebo sociálně znevýhodněné, či mimořádně nadané. Práce s nimi klade na učitele a učitelky vysoké nároky. Jak na to?  To našim pedagogům poradila Mgr. Jitka Žlunková, speciální pedagog a etoped z olomouckého diagnostického ústavu na Svatém Kopečku.

Témat bylo mnoho. Po nezbytném teoretickém úvodu jsme probrali formy rizikového chování a naučili se, jak s nimi pracovat. Pak přišla na řadu práce se třídou, kde je dítě integrováno. To pro učitele znamená předcházet negativním projevům chování, umět řešit konflikty, podporovat zdravé vztahy. A cílem všeho toho snažení je, aby se dítě cítilo přijímáno svými spolužáky i paní učitelkou, se třídou se identifikovalo, a líbily se mu činnosti, které se ve třídě dějí.

Účastníci ocenili užitečné rady z praxe, které mohou okamžitě aplikovat ve svých hodinách. Svědčí o tom i pozitivní zpětná vazba, která nás vždy těší.

„Ráda bych poděkovala za užitečný webinář. Paní lektorka měla příjemné vystupovaní, vše vysvětlila na příkladech z praxe. Takové webináře nás pedagogy velmi motivují k další (lepší) práci s dětmi.“