Jak neztratit rozum

Jak neztratit rozum

13.01.2021
Ohlédnutí za inspirativním webinářem na téma "Kritické myšlení - jak neztratit rozum ve zmatené době" s Lukášem Hánou.

Každý z nás se ve svém životě minimálně jednou ocitne na rozcestí. Říká se, že vždy máme na výběr. Můžeme si zvolit, kterou cestou se vydáme. Symbolizuje to převzetí zodpovědnosti za svůj vlastní život. Mnohdy si vybereme tu zdánlivě jednodušší, což nám ale nezaručuje ten správný směr, kterým se máme vydat. A tak je to i s názory, fakty a informacemi zvenčí, které ovlivňují naše myšlení.

Napadlo Vás někdy se vydat cestou úplně jinou? Stát se průzkumníkem své mysli? Víte, kolik času strávíte sledováním televize, sociálních sítí, čtením zpráv a posloucháním rádia? Průměrně je to až  přes 12,5 hodiny denně (autor článku se chytá za hlavu). Pro náš intelekt jsou všechny tyhle informace hotové žně.

Podívejme se na dnešní situaci kolem Covidu. Dá se říci, že tu máme dva tábory, dva různé pohledy. Ztotožňujeme se s názory, které od určitých „odborníků“ bereme za své. Největší problém je ale v tom, že mnohdy sami nepátráme, nezjišťujeme a nevyhledáváme fakta, nebo děláme chybné závěry. Proto je potřeba „kritického myšlení“, které nám dává schopnost posoudit kvalitu informací a rozumně se rozhodnout.

 Na to jsme povolali jednoho z nejlepších, Mgr. Lukáše Hánu z GrowJob Institute. Webinář s podtitulem  „Jak neztratit rozum ve zmatené době?“ jsme uspořádali ještě před vánočními svátky pro více než 30 účastníků. Dozvěděli jsme se, jaké kroky jsou zapotřebí v trénování kritického myšlení tak, abychom mohli informace správně vyhodnotit a rozumně se rozhodovat. Tak například, znáte Occamovu břitvu? Ta říká, že jednodušší vysvětlení jsou pravděpodobnější. Tak až si příště budete číst o tom, že testovací tyčinkou vám do mozku zabudují čip, který vysílá informace přímo do Microsoftu, zachovejte klid. Jednodušší vysvětlení je přece to, že je to jen test.

Ohlasy na naše akce si můžete přečíst na webu vzdelavanijesenicko.cz v sekci „Fórum“. Další tipy a zajímavé informace najdete v našem newsletteru.

Webinář byl realizován a financován díky projektu MAP ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ORP JESENÍK II.

Odd. školství MěÚ Jeseník