Dostáváme šanci naučit se spolu lépe komunikovat

Dostáváme šanci naučit se spolu lépe komunikovat

16.11.2020
Druhá vlna „virová“ se nám bohužel nevyhnula, a tak nám vláda opět nařídila opatření, která nás mají ochránit. Opět se někteří z nás stali kuchaři a učiteli na plný úvazek a nejen to, uza-vřeli jsme se do vlastních ulit, abychom ochránili sebe i ostatní. Chybí nám společnost, lidé, se kterými jsme se běžně vídali, blízcí, se kterými jsme mohli jít na kávu, oběd či večeři. Po-sedět si bez „náhubku“ a volně dýchat. V obchodě dodržovat rozestupy, umývat se dezinfekcí, zní to hrozně, viďte?

Tohle všechno zažíváme už od března, pro některé to má nepopsatelně negativní dopad na psychiku. Ekonomika i vzdělávání našich dětí je nejisté. Můžeme se ale na to podívat z té druhé strany. To, co nám bylo samozřejmostí, najednou nabylo na hodnotě, přátelé, rodina, čas, který jsme dostali „navíc“. Nutí nás to zamyslet se nad životem jako takovým. Našli jsme ale i příležitosti, jednou z nich je možnost využití online vzdělávání, aniž bychom museli vycestovat.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Jeseník II se v posledních měsících zaměřil na to, jak v sobě podpořit pozitivitu pro lepší život. V říjnu se uskutečnil webinář pro asistenty pedagoga s lektorkou Mgr. Blaženou Mačákovou. Poukázal na důležitost vlastní psychohygieny, a především na to, jak nepodlehnout stresu v době plné nejistot a bezmoci. Dalším tématem byla odolnost pro práci asistenta pedagoga (na čem stojí a jak ji posilovat). Účastníci obdrželi test odolnosti, který jim usnadní vlastní sebereflexi v této oblasti. Rozvíjeli empatii ve vztahu k druhým, dostali tipy na zvládání obtížných situací v komunikaci s kolegy a rodiči. Uvědomili si, jak nás ovlivňují emoce, domněnky a očekávání.

Listopadový webinář se nesl v duchu „Jak komunikovat s úzkostným (agresivním) rodičem“ s lektorkou Mgr. Zuzanou Labudovou, Ph.D. Komunikace rodič x pedagog je disciplína sama o sobě. A co teprve v době distančního vzdělávání, která klade na pedagogy i na rodiče nové kompetence, požadavky.

Proto jsme se ani nedivili (i když nás to samozřejmě potěšilo), že o webinář byl obrovský zájem. Ale pojďme si položit pár otázek? Čím je pro pedagoga rodič? Nepřítel, prudič, klient, nebo partner? Dobrá zpráva je, že většina pedagogů našeho regionu považuje rodiče za partnery. Pak je na čem stavět. Obsahem semináře bylo také zamyšlení se nad tím, jestli by se škola měla orientovat spíše na vztahy nebo na výkon a jaké mají obě varianty pozitiva a negativa. Zajímavé byly typologie rodičů i pedagogů (učitelé se mohli zamyslet, jestli se ztotožňují s kvočnou, pohádkovou babičkou, macechou, velkým bratrem, či dobrou matkou).

Bylo to pohlazení po duši, úleva ve strachu a v době plné obav, ale i mnoho užitečných rad

vzdelavanijesenicko.cz

Váš Realizační tým MAP II ORP Jeseník, odd. školství MěÚ Jeseník