"Na slovíčko"

23.09.2020
S ředitelkou MŠ Karla Čapka Jeseník o současné situaci Covid -19

Jak vy osobně vnímáte současnou situaci kolem epidemie?

Odpověď: Jako člověk, který je společenský a má rád kulturní vyžití, jsem, asi jako spousta lidí, nešťastná z toho, že tyto aktivity po letní pauze jdou právě kvůli epidemii a opatřením stranou. Osobně vnímám nárůst agresivity, tlaku a psychického vypětí mezi lidmi. Pro všechny z nás je tohle opravdu těžká doba.

Zavedli jste ve vaší MŠ nějaká opatření? Byla pro Vás nějaká hůře splnitelná, ať už z technických či kapacitních důvodů?

Odpověď: Při první vlně na jaře loňského školního roku jsme zůstali otevřeni jako škola určená pro děti rodičů zaměstnaných v IZS. Tehdy byl strach, panika a přísun informací asi nejsilnější a nejhůř se v této situaci člověk orientoval. Nařízení se každou chvíli měnila, nikdo v této situaci nebyl kovaný a každý jsme dělali, co jsme mohli. Letošní školní rok začal klidněji. Manuál z MŠMT jsem v přípravném týdnu zpracovala, byl vytvořen dodatek školního řádu a poučeni zaměstnanci. Zaměřili jsme se na hygienu u dětí, zvládli jsme odstranit samoobslužný výdej jídel, dodržujeme všechna doporučení ohledně úklidu, větrání a přípravy jídel a aktivně sleduji vývoj situací, abychom včas o všem informovala rodiče i zaměstnance. Hůře splnitelný pro nás pedagogy byl, spíše psychicky, právě zákaz samoobslužného výdeje, jelikož děti vedeme právě k samostatnosti ve všech aktivitách, což nyní není možné.

Pociťujete na dětech nějaký stres, neklid, nervozitu nebo obavy? Vysvětlujete dětem danou situaci nebo cítíte, že není potřeba vyvolávat ještě větší paniku?

Odpověď: Myslím, že děti zvládají tuto situaci velice dobře. Jak už jsem se zmiňovala, s dětmi se více zaměřujeme na jejich osobní hygienu, na správné mytí rukou, vysvětlujeme jim, jak vlastně taková nemoc vzniká a že je důležité na sebe nekýchat, nekašlat, neolizovat hračky. Jsou to vesměs věci, které se klasicky probírají každoročně, jen je na ně kladen o to větší důraz. Rozhodně se ale snažíme držet se na vlně pozitivity. Dětem všechno vysvětlujeme, samotné je to zajímá, protože je to všude kolem nás a tohle děti moc dobře vnímají.

Minulý týden se ve vaší MŠ u jednoho z dítěte potvrdil koronavirus. Jak jste se o tom dozvěděli, můžete nám popsat, jak to probíhalo?

Odpověď: Ano. K dnešnímu dni máme potvrzeno jedno dítě, které bylo pozitivně testováno. V minulém týdnu bylo odhlášeno s informací, že jeho otec byl pozitivně testován a dítě půjde na testování také. Nezbývalo, než vyčkat. V pondělí odpoledne mě již kontaktovala pracovnice krajské hygienické stanice, že se u dítěte nákaza potvrdila a je důležité vytipovat osoby, které byly s dítětem v posledních dvou dnech, kdy docházelo do školky v úzkém kontaktu, tedy opravdu fyzickém kontaktu. V takovémto kontaktu bylo dítě pouze s jednou ze svých třídních učitelek. Paní učitelka je tedy nyní v preventivní karanténě a bude taktéž testována. Rodičům jsem sdělila tyto informace s tím, že kdyby došlo ke zhoršení zdravotního stavu jejich dítěte nebo jich samých, aby tuto skutečnost oznámili svému ošetřujícímu lékaři.

Věděla jste co dělat a na koho se obrátit?

Odpověď: Ano. Již v manuálu je přehledně napsáno, že je třeba vyčkat pokynů krajské hygienické stanice, se kterou nyní spolupracuji. Samozřejmě jsem také ihned informovala všechny zaměstnance, rodiče a zřizovatele mateřské školy.

Jaká je nyní u vás atmosféra a co se muselo změnit? Jako školka fungujete dál, za jakých podmínek?

Odpověď: Nepocítila jsem, že by se atmosféra ve školce nijak změnila. I před tím, než se nám objevilo dítě s pozitivním testem, jsem naslouchala obavám zaměstnanců, aby nás neuzavřeli, takže v tom změnu nevidím. Veškerá opatření dodržujeme a dodržovali jsme již před nákazou, takže ani v tomto není změna. Vhledem k tomu, že je paní učitelka v karanténě a další paní učitelka je nemocná je ovšem složitější organizace směn, ale jelikož mám tým skvělých zaměstnanců, dokázali jsme i tuto stránku operativně vyřešit.

Pojďme se na to podívat z jiného úhlu pohledu. Pojďme se na danou situaci podívat jako na příležitost. Můžete už teď říci na co je potřeba se ve vaší MŠ zaměřit? Zlepšit? Jak ve vybavenosti, tak i třeba v dalším vzdělávání učitelek i dětí?

Odpověď: Určitě si myslím, že situace, ať už jakákoli, má vždy svá pro i proti. Již po první vlně jsme začali pracovat na větší vybavenosti školy IT technikou, zreorganizovali prostory školy, aby byly více vyhovující a dodělali centra aktivit, ve kterých u nás vzdělávání probíhá, na školní zahradu. Spousta věcí se tedy již zlepšila. Postupně pracujeme s IT gramotností u učitelek pro případ nutné distanční výuky a v tomto budeme určitě pokračovat. Přibylo nám více vzdělávacích témat se zaměřením na hygienu a to psychickou i fyzickou. Čeká nás nyní například týden zubní hygieny, psychickou podporu hledáme v řízených jógových meditacích, které zařazujeme do ranních cvičení a děti je mají moc rády. Vždy je v čem se zlepšovat a my na Čapce jsme si toho vědomi.

Poslední otázka J Jako ředitelka máte velkou zodpovědnost. V takové situaci je důležité zachovat si chladnou hlavu a být oporou pro svůj pedagogický tým. Co Vás drží „nad vodou“? Máte nějaký recept? :-D

Odpověď: Mou největší oporou je můj přítel, rodina a přátelé. Snažím se být tím pilířem, který je pevný, pozitivní a usměvavý a to jde jen jedním způsobem. Když je toho na mě opravu hodně, pustím emoce ven, doma si pobrečím a ráno zase vstanu s úsměvem. Hodně mi také pomáhá jóga a fyzická práce. Takže recept je jednoduchý, nebojte se dát své emoce najevo, držte si psychickou i fyzickou pohodu, vstávejte s úsměvem a myslete pozitivně. Možná tím nevyřešíme epidemii, ale rozhodně nám pak společně bude příjemněji J