Společně pro lepší vzdělávání

Společně pro lepší vzdělávání

10.08.2020
Ohlédnutí za dalším rokem společné práce v projektu MAP II ORP Jeseník.

„Kdo chce druhé zapalovat, musí nejdřív sám hořet“ – sv. Augustin …takové by mohlo být heslo Místního akčního plánu, který úspěšně běží již čtvrtým rokem. Stojí za ním tým lidí, který tvoří pevný základ projektu, což je pro jeho úspěšnou realizaci základní stavební kámen. Bez kvalitního „materiálu“, kterým jsou v projektu ředitelé, učitelé, žáci, rodiče a lidé se zájmem o vzdělávání, by ale nebyl projekt úplný. Na konci každého školního roku probíhá vyhodnocení. Můžeme tak trošku s nadsázkou říci, že pedagogové hodnotí i sami sebe, protože jsou nedílnou součástí, udávají směr, znají potřeby, pomáhají vybírat aktivity, které vedou ke kvalitnějšímu vzdělávání.

V červnu se uskutečnilo setkání ředitelů, na kterém bylo možno zhodnotit realizované aktivity, zamyslet se nad tím, co zlepšit a kam směřovat v nadcházejícím školním roce. Z 26 vzdělávacích akcí byly nejúspěšnější aktivity pro asistenty pedagoga, kreativní workshopy s kutilem pro MŠ a výtvarná soutěž na téma „Čteme doma s rodiči“. A víte kolik učitelů, dětí a rodičů si díky projektu MAP II ORP Jeseník rozšířilo své znalosti? I přes omezení konání akcí v souvislosti s pandemii Covid 19 jich bylo přes 1400!!!

Připravované aktivity pro školní rok 2020/2021 v oblasti vzdělávání najdete na webových stránkách www.vzdělávánijesenicko.cz. Harmonogram akcí a pozvánky jsou průběžně zveřejňovány. Těšíme se i na Vás.

Díky všem, kteří tvoří MAP  s námi!

Odd. školství MěÚ Jeseník