Studijní stipendia Olomouckého kraje

Studijní stipendia Olomouckého kraje

09.09.2020
Olomoucký kraj podporuje žáky středních škol prostřednictvím stipendijních programů.

        Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji – stipendia na vybrané obory žákům učebních oborů vzdělání a žákům vybraných oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou. Bližší podrobnosti naleznete zde: https://www.olkraj.cz/podpora-polytechnickeho-vzdelavani-a-remesel-v-olomouckem-kraji-pro-skolni-rok-2019-2020-cl-4652.html

·         Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2020 – cílem je podpora zahraničních studijních pobytů žáků denního studia středních škol se sídlem na území Olomouckého kraje. Více informací naleznete zde: https://www.olkraj.cz/05-02-studijni-stipendium-olomouckeho-kraje-na-studium-v-zahranici-v-roce-2020-prijem-zadosti-2-1-17-1-2020-cl-4693.html

·         Od školního roku 2020/2021 zavádí Olomoucký kraj nový stipendijní program pro žáky středních škol na Jesenicku. Stipendium je určeno žákům maturitních i učebních oborů vzdělání středních škol na Jesenicku, vyjma žáků oborů vzdělání Gymnázium a Gymnázium se sportovní přípravou. Stipendium bude poskytováno od školního roku 2020/2021, kdy každý žák prvního ročníku střední školy na Jesenicku obdrží finanční příspěvek:

a)      ve výši 5 000,- Kč, v případě studia oboru vzdělání, který není podporován v rámci „Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji“ nebo

b)      ve výši 5 000,- Kč, v případě studia oboru vzdělání, který je podporován v rámci „Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji“, přičemž 2000,- Kč v rámci Jesenického stipendia a 3 000,- Kč v rámci „Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji“.