Montessori klub pro děti od 3 do 6 let

Montessori klub pro děti od 3 do 6 let

03.06.2020
V Jeseníku vzniká Montessori klub pro předškolní děti.

Je to už rok, co se na nás ze Spolku Montessori Jeseník obrátili mnozí rodiče s prosbou o vytvoření Montessori vzdělávání nejen školních, ale i předškolních dětí. Zjišťovali jsme si zájem, mluvili s rodiči, místními školkami, hledali možnosti a rozhodli se nakonec nabídnout od letošního září rodičům formu Montessori klubu s nemalou nadějí, že se klub přerodí časem v Montessori mateřskou školku. Naším cílem je umožnit návaznost Montessori vzdělávání na Jesenicku, vytvořit nabídku, která bude pro místní rodiny i nové přistěhovalé přínosem a obohacením. Těšíme se na doprovázení Vašich dětí při jejich vzdělávání a růstu, na jejich cestě poznávání sebe sama, druhých lidí, okolního světa, i přijímání zodpovědnosti a umění zacházet s možností svobody!

Za Spolek Montessori Jeseník 

Kristýna Hanulíková