Strategie Vzdělávání v Jeseníku

Strategie Vzdělávání v Jeseníku

02.06.2020
Více než 200 odpovědí se sešlo v anonymizovaném dotazníku v rámci tvorby strategie Města Jeseník v oblasti školství.

Město postrádá komunitně tvořenou strategii rozvoje v oblasti vzdělávání ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Komise rady města pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování iniciuje přípravu tohoto dokumentu, který má určit strategii přibližně do roku 2025. Součástí procesu tvorby vize a strategie je vedle zapojení místní odborné veřejnosti také zapojení veřejnosti širší. V této úvodní fázi procesu se mohla veřejnost vyjádřit v anketě hodnotící aktuální stav předškolního, základního, středoškolského, zájmového a uměleckého vzdělávání ve městě Jeseník. 

Obecné statistiky, konkrétní náměty zapojených respondentů i opakující se témata v komentářích poslouží při tvorbě finální vize a strategie v dalších plánovaných jednáních.