Dvoudenní pracovní setkání jesenických učitelů

Dvoudenní pracovní setkání jesenických učitelů

28.04.2020
Oddělení školství MěÚ Jeseník díky projektu Škola pro všechny II uskutečnilo 12.-13. 3. 2020 vzdělávací setkání pro 29 pedagogů z celého Jesenicka.

Náš současný životní styl nás každodenně vystavuje zátěžovým situacím. Přejeme si, aby den měl 48 hodin, abychom byli výkonnější, stihli víc věcí, víc toho udělali, víc měli a stále chceme víc a víc. Nejen okolí, ale i my sami na sebe klademe vysoké nároky, které nás po naplnění neuspokojí. Přichází únava, vyčerpání, stereotyp, ztrácí se radost a my se ocitáme v začarovaném kruhu. To nás ovlivňuje nejen po pracovní rovině, ale i vztahové, říká se tomu „ Syndrom vyhoření“. Jednou z nejvíce ohrožených skupin jsou právě učitelé, každodenní vysoké profesní nasazení, kontakt s žáky, rodiči a kolegy. Právě to jsou důvody pro prevenci zvládání stresu a syndromu vyhoření a jedno z hlavních témat dvoudenního pracovního setkání. Jak to celé probíhalo?

Pod vedením lektorky Mgr. Zuzany Labudové si první den každý účastník vyplnil dotazník, aby zjistil, zda se nachází v nějaké fázi vyhoření, a jaká je jeho odolnost. Osvojil si postupy, jak syndromu vyhoření předejít a dozvěděl se, jak aktivně pracovat se svojí sebedůvěrou a jak zlepšit osobní schopnosti soustředění.

Druhý den probíhal seminář zaměřený na etiku moderní pedagogické práce, kde účastníci získali povědomí o rozměrech etiky, dozvěděli se o různých formách etických defektů, byly jim vysvětleny rozdíly v pojmech mrav, morálka, etika a osvojili si principy Popperovské debaty na konkrétním příkladu. Účastníci byli rozděleni do 3 týmů, ve kterých měli  obhajovat nebo kritizovat konkrétní teze. V praxi to probíhalo tak, že tým A obhajoval, proč by děti měly dostávat domácí úkoly, tým B proč by úkoly dostávat neměly, tým C byl rozhodčí. Všichni odvedli velmi dobrou práci a určitě si odnesli spoustu nových zkušeností. Oba semináře se nesly v pohodové atmosféře.

Oddělení školství a realizační tým projektu ŠPV II