Přípravná třída v ZŠ Jeseník

Přípravná třída v ZŠ Jeseník

17.04.2020
Od školního roku 2020/2021 otevře ZŠ Jeseník v případě naplnění přípravnou třídu. Půjde o ojedinělou spádovou nabídku v rámci "okresu".

Třída bude určena dětem s odkladem povinné školní docházky, u nichž bude mít za cíl vyrovnat jejich vývoj a vybavit je pro školu potřebnými dovednostmi a návyky (zaměří se na cílený a systematický rozvoj řeči, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, pozornosti a pracovního chování). Dětem by měla zajistit snadnější začlenění do vyučovacího procesu v první třídě a předcházet případným budoucím školním neúspěchům.

Do přípravné třídy budou přijímány děti na základě žádosti rodičů a přiloženého doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra). O přijetí dítěte do přípravné třídy rozhodne ředitel školy.

Přípravná třída bude zřízena na pracovišti Boženy Němcové. Tuto třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat alespoň 10 dětí (maximální počet je 15 dětí). Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná.

Žádosti o přijetí do přípravné třídy, formuláře a další informace na https://www.zsjesenik.cz/pripravna-trida/ 

Případné další dotazy zodpovíme na telefonním čísle 724 391 270

Mgr. Dominik Liberda

ředitel školy | reditel@zsjesenik.cz | 730 155 233 Nábřežní 28/413, 790 01 Jeseník