Zapojte se do rozvoje vzdělávání na Jesenicku.

Zapojte se do rozvoje vzdělávání na Jesenicku.

10.03.2020
Komise rady města Jeseník pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování v pověření rady města iniciuje tvorbu strategického dokumentu „Strategie vzdělávání města Jeseník 2025+“.

Cílem dokumentu, je v maximálně možném konsensu získat ideový výhled na období nejméně pěti let, a tímto podpořit kontinuitu a systematičnost rozvoje školství ve městě Jeseník. Výstupem procesu mají být také praktická opatření a aktivity podporující zvýšení kvality vzdělávání.

Jedním z podkladů pro tvorbu dokumentu by měl být výsledek dotazníkového šetření. Zveme všechny rodiče dětí, žáků, studentů a nadšenců pro vzdělávání o vyplnění dotazníku do 25.3.2020.