„Škola pro všechny II“

„Škola pro všechny II“

23.02.2020
Pod tímto názvem se skrývá projekt oddělení školství MěÚ Jeseník, který je spolufinancován EU a navazuje na již ukončený projekt „Škola pro všechny I“.

Odstartoval 1. září 2019 a Jesenicku přinesl téměř 40 mil. Kč. Cílem projektu je opět podpora rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání. Oproti projektu „Škola pro všechny I“, kde bylo zapojeno 15 ZŠ z ORP Jeseník, jsou v tomto navazujícím projektu zapojeny i mateřské školy. Na základních školách je podporováno 43 doučovacích skupin, v rámci mimoškolních aktivit bylo vybaveno a je financováno 59 zájmových kroužků s různou tématikou od sportovních, hudebních a dramatických aktivit až po tvůrčí kroužky. S žáky pracuje 15 školních asistentů, kteří mají možnost účastnit se různých setkání s metodiky nebo lektory a zároveň si mezi sebou vyměnit své zkušenosti. Na některých školách opět působí školní psychologové.

Za úspěšným projektem se vždy skrývá partička sehraných lidí, ani tady tomu není jinak. Velké díky  patří všem, kteří se aktivně věnují a podílí na tom, abychom mohli našim dětem poskytnout kvalitní podmínky pro společné vzdělávání na Jesenicku.

Oddělení školství a realizační tým projektu ŠPV II