Stipendia pro nadané žáky a žáky středních škol

Stipendia pro nadané žáky a žáky středních škol

19.02.2020
Děti a studenti na Jesenicku mohou využít stipendií, která nabízí Nadační fond ProEdu a Olomoucký kraj. Uvádíme zde informace o těchto možnostech.

Nadační fond ProEdu

Mottem Nadačního fondu ProEdu je „ My ti pomůžeme nyní, ty to vrátíš později Jesenicku.“

K nápadu založit nadační fond nás přiveda skutečnost, že žijí mezi námi děti, které mají dobré studijní výsledky, jsou nadané a aktivní. Jejich  rodiče mají zájem, aby se vzdělávaly, ale jejich sociální situace jim neumožňuje poskytnout svým dětem vše, co by potřebovaly pro další rozvoj svého vzdělání a nadání. 

Z tohoto poznání vychází i záměry a cíle nadačního fondu, a to podpora nadaných dětí ze sociálně slabých rodin, které, ale mají dobré studijní výsledky a  jejich rodiče spolupracují se školou.  Ve svém počátku se bude fond zaměřovat na podporu žáků ze základních škol.  

Členy  správní rady jsou Zdeňka Blišťanová, Cyril Svozil, Marek Bury, Pavel Rušar a Miroslav Kocián. Revizorem je Rodan Hojgr.

O podporu je možno žádat na emailovou adresu yesproedu@gmail.com

Stipendia na jesenických středních školách

Pro školní rok 2020/2021 se Olomoucký kraj zavázal ve spolupráci se Sdružením měst a obcí Jesenicka a městem Jeseník poskytovat žákům středních škol zřizovaných Olomouckým krajem v oblasti Jesenicka jednorázový finanční příspěvek ve formě stipendia  – 5 000 Kč pro každého žáka prvního ročníku

Olomoucký kraj také poskytuje prospěchová stipendia pro žáky učebních oborů - více informací zde: https://www.uradprace.cz/documents/37855/699122/stipendia-ol-kraje-2020_2021.pdf/d4b187d7-a7f3-38e4-5c20-e2b143073025