Projekt MAP II je v plném běhu

Projekt MAP II je v plném běhu

13.12.2019
Ani jsme se nenadáli a náš projekt MAP II (Místní akční plán II) se zanedlouho překulí do své druhé poloviny. Je tedy načase ohlédnout se zpět na to, co vše se nám už podařilo. 

Abychom na to (sebe)hodnocení nebyli sami, ptáme se průběžně účastníků našich akcí na jejich názory. A že jich nebylo málo! Za uplynulý rok jsme uspořádali více než 80 aktivit různého typu. Nejúspěšnější byly semináře a výjezdy za účelem poznat něco nového. Učitelky a učitelé našeho regionu se tak mohou vyvarovat aktuálně tolik hrozícímu syndromu vyhoření, ale hlavně lépe najít cestu k dětem, které mají diagnostikováno ADHD, autismus nebo různé výchovné problémy. Úspěšné byly také vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj digitálních kompetencí EXCEL, WORD. Pedagogy, zvláště výchovné poradce, jsme vyvezli do jesenických firem, aby mohli žákům předat i praktickou zkušenost, nejen informace z letáčků. Na různých typech vzdělávacích aktivit jsme takto proškolili téměř 500 pedagogů.

Co se týče dětí a žáků, ty jsme zapojili do soutěží, interaktivních besed na téma finanční gramotnosti, vyvezli jsme je na návštěvy středních škol, knihoven apod. Předškolním dětem se nejvíce líbila návštěva zámku Jánský Vrch v Javorníku a pohádkového parku v jeho okolí, kde plnily zajímavé úkoly. Měly možnost soutěžit, ptát se, zazpívat si, poskládat příběh na kostkách a mnoho se dozvědět o místní historii a významných osobnostech, které na Jesenicku žily. Úspěšná byla také akce pořádaná ve spolupráci s SVČ DUHA „Poznáváme region“, kde se předškoláčci celého regionu seznamovali s osobnostmi, které ovlivnily život na Jesenicku, soutěžili, plnili úkoly a hádanky, bádali. Dětí a žáků, které jsme takto do aktivit projektu zapojili, bylo téměř 1900.

Úkolem projektu MAP je zejména tvořit výhled vzdělávání na Jesenicku. A to ve spolupráci se všemi, kterých se oblast vzdělávání dotýká. Pojmenovat, jakým směrem se ubírat, co chceme v této oblasti dělat, a co ne. A aktivity, které realizujeme pak pomáhají naplňovat cíle, které jsme si společně stanovili. Zorganizovat takového množství aktivit je náročné. Naším hnacím motorem jsou kladné ohlasy a spokojenost účastníků.

Realizační tým projektu MAP II a oddělení školství MěÚ Jeseník Vám přejí šťastné vykročení do nového roku 2020.