Milióny do vzdělávání na Jesenicku

Milióny do vzdělávání na Jesenicku

01.11.2018
Ačkoli nám se zdá, že české školství, napříč typy a stupni vzdělávání, není nastaveno na centrální úrovni zrovna ideálně, neváháme ocenit každý dobrý počin, který dělá zdejší školství lepším. Směle sem můžeme zařadit i snahy Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (dále jen MAP), což je jinými slovy platforma snažící se propojit úplně všechny subjekty pohybující se v oblasti výchovy a vzdělávání dětí do 15 let. Záštitu nad MAPem drží město Jeseník, plní tak očekávanou roli lídra okresu v oblasti školství.

Tomuto MAPu, jehož realizační tým vede Markéta Bartáková, se podařilo aktivizovat všechny mateřské a základní školy Jesenicka, umělecké školy, poskytovatele volnočasových aktivit i další neziskové subjekty a skupiny pracující s dětmi a pro děti. Díky úzkým vazbám s nimi a píli MAPem zřízených pracovních skupin, vznikly náměty v hodnotě asi 400 milionů korun. V daném období, tj. 1.6.2016 až 31.5.2018, se pak povedlo uskutečnit investice v řádech milionů. Zmiňme ty zásadnější - ZŠ Česká Ves 15,6 mil., ZŠ Bernartice 8,9 mil., ZŠ Javorník 3,2 mil., ZŠ Lipová 4,3 mil., ZŠ Mikulovice 5,7 mil., ZŠ Jeseník 15,5 mil. korun atp. Jenom tenhle výčet činí přes 53 milionů. Převážně šlo o modernizace odborných učeben, budování sportovišť, revitalizace venkovních areálů či řešení bezbariérovosti a bezpečnosti školních budov. Dále bylo uspořádáno mnoho workshopů, seminářů a inspirativních výjezdních aktivit.
Uřídit jen debatu mezi 70 zainteresovanými subjekty je těžká práce, MAPu se to evidentně podařilo a utracené peníze teď žáci zhodnocují v lepších a modernějších školách.
Nyní se rozbíhá nová etapa projektu na rozvoj vzdělávání, máte-li nápady, ozvěte se MAPu, máte solidní šanci, že smysluplné věci budou realizovány.
Fandíme všemu, co zvedne kvalitu našeho vzdělávacího systému, protože chytré a kreativní lidi na Jesenicku potřebujeme. .