Dalších 40 miliónů pro vzdělávání na Jesenicku

Dalších 40 miliónů pro vzdělávání na Jesenicku

01.09.2019
Dobré zprávy máme pro děti z mateřských a základních škol na Jesenicku, dobrou zprávu máme i pro jejich rodiče. Nad rámec rozpočtů, které školky a školy každoročně dostávají od svých zřizovatelů - obcí a měst, k nim v příštích třech letech doputuje 40 milionů určených výhradně na zkvalitnění výuky.

Město Jeseník totiž uspělo se žádostí o dotaci v rámci programu Výzkum, vývoj a vzdělání, přes projekt Škola pro všechny 2 budou školy okresu Jeseník realizovat mnoho aktivit. Ty by měly přispět k tomu, že naše děti získají zase o něco kvalitnější vzdělání, což zvýší jejich šance budoucího dobrého uplatnění na pracovním trhu.
Na projektu považujeme za důležité a zásadní, že o tom, co se bude za tyto peníze realizovat, si rozhodly školy sami. Ty nejlépe vědí, kde se chtějí zlepšit, v čem chtějí být výjimečné, co jejich žáci ocení... V rámci konkrétních aktivit bude na školách realizováno např. doučování usnadňující přechod žáků mezi jednotlivými stupni vzdělání, bude podpořeno mnoho volnočasových kroužků, školy budou moci zřizovat speciální pozice koordinátorů inkluze, školních asistentů, školního psychologa... a třeba mateřské školy se začnou více vzájemně navštěvovat a sdílet svoje zkušenosti a dobrou praxi v předškolním vzdělávání. To vše ku prospěchu samotných dětí. Rádi vás informujeme, že přes různé dotační projekty na Jesenicko mezi léty 2009-2022 doputuje na 100 milionů korun, které jdou naprosto přímo do školek a základek.
To nám ten školní rok 2019-2020 začíná dobře. Tož, děcka, vítejte v lavicích.

Zdroj: https://www.positivje.cz/l/dalsich-40-milionu-pro-vzdelavani-na-jesenicku/