Modrá školka
Modrá školka
Obrázek bez názvu
Modrá školka
Modrá školka
Modrá školka
Modrá školka
Křížkovského 1217, 79001 Jeseník, Jeseník, Olomoucký kraj, Česko
Naplánovat trasu

Kontakt:

Mgr. Lenka Bizoňová
723 639 356
Křížkovského 1217
79001 Jeseník, Česko
Naplánovat trasu

Modrá školka, Jeseník

MODRA

  • M=modernizace-zařízení a vybavení škol,vyhovující současným normám a trendům
  • O=osobnost-svébytná zdravě sebevědomá a samostatná osobnost dítěte s rozvinutými vyššími city mravními a estetickými,se schopností aktivně se zapojit do dalšího vzdělávání a do života současné i budoucí společnosti
  • D=dobré místo pro děti-nabídkou kvalitních činností a aktivit rozvíjit hodnoty,postoje a dovednosti
  • R=rodina-uznávat a podporovat dominantní úlohu rodiny při výchově dítěte,posilovat skutečné partnerství a spoluúčast rodičů ve vzdělávacím programu.Udržovat v rodičích pocit důvěry,se kterým s námi spolupracují a svěřují své děti.
  • A=aktivita-podpora pohybových aktivit,vytváření pozitivního vztahu k pohybu

Naše Modrá školka se nachází na ulici Křížkovského.Budova byla postavena v r.1977 a v r.2015 proběhla celková rekonstrukce.Budova nabízí 2 prostorné třídy,s maximálním počtem 28 dětí a 2 menší třídy pro 13 dětí.Náš Školní vzdělávací program ,,Školička hrou" vychází hlavně z prožitkového učení,kdy děti získávají nové poznatky a vědomosti na základě vlastních zkušeností.Probíhají zde nadstandardní činnosti,např.výuka anglického jazyka,pohybová školička,taneční škola,canisterapie,logo-hříčky,práce s PC a jóga.V naší MŠ integrujeme i děti se SVP.Součástí MŠ je rozlehlá zahrada s proskleným altánem a široká škála herních prvků pro pohybový rozvoj.