Mateřská škola Jiráskova
Mandaly.jpg
Jiráskova 799, 79001 Jeseník, Jeseník, Olomoucký kraj, Česko
Naplánovat trasu

Kontakt:

Bc. Stanislava Romanová
606 226 157
Jiráskova 799
79001 Jeseník, Česko
Naplánovat trasu

Mateřská škola Jiráskova, Jeseník

"Seznamte se, prosím..."

„Nemusíme být za každou cenu „alternativní“ nebo odlišní, hledáme však cestu respektující osobnost a individualitu dítěte, jeho schopnost přemýšlet a rozhodovat se, jeho samostatnost a způsobilost zvládat takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň ty, které na ně v budoucnu čekají. Uskutečňujeme vlastní výchovně vzdělávací projekty a programy, které vycházejí z místních podmínek, osobních možností učitelek, dětí, rodičů a zřizovatele“ (ŠVP PV MŠ Jeseník, Jiráskova).

Mateřská škola Jiráskova nabízí dětem a rodičům nejen kvalitní předškolní vzdělávání, ale také přátelskou a přirozenou atmosféru. Snažíme se o vytváření bezpečného, rodinného prostředí. Škola je kompletně zrekonstruovaná, v roce 2015 byla vybudována nová zahrada „Pradědova země“ a svými herními objekty má za cíl vytvářet v dětech sounáležitost ke svému rodnému kraji a celoživotní spojitosti s domovem. Herní objekty nesou názvy hlavních dominant Jesenicka – Praděd, Zlatý Chlum, Mechové jezírko, Zlatorudné mlýny a další aktivity, které charakterizují region. S tímto cílem jde ruku v ruce i naše profilace – environmentální výchova a vzdělávání.