Základní škola
Školní 72, 79070 Javorník, Jeseník, Olomoucký kraj, Česko
Naplánovat trasu

Kontakt:

Mgr. Marek Bury
725 005 505
Školní 72
79070 Javorník, Česko
Naplánovat trasu

Základní škola, Javorník

ŠKOLA „NA KONCI SVĚTA“, PŘESTO NA ZAČÁTKU…

HLAVNÍ PRIORITY NAŠÍ ŠKOLY – CO CHCEME A KAM SMĚŘUJEME:

  1. Cílem výchovně vzdělávací činnosti a aktivit školy je vychovat zdravě sebevědomého žáka, připraveného pro praktický život.
  2. Vnímání specifik a odlišností našeho regionu vzhledem k poloze „na konci světa“ a budování vztahu k němu jako začátku nové cesty.
  3. Otevření školy všem – všem dětem, jejich rodičům a veřejnosti.
  4. Vytvoření atmosféry pohody pro učitele a žáky.
  5. Koncipování školy jako vzdělávacího, ale také volnočasového centra se zaměřením především na sport s důležitým úkolem prevence negativních sociálních jevů.
  6. Spolupráce především s místními organizacemi, institucemi a polskými partnery vycházející z tradičního postavení školy v obci a polohy.

Základní škola Javorník je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Na obou stupních je zpravidla po 2 paralelních třídách. V současné době (2019) navštěvuje školu 335 žáků.

Škola je spádovou školou i pro okolní obce, kromě dětí z Javorníku ji navštěvují děti z Uhelné, Vlčic, Bílé Vody, Bernartic a dalších obcí.

Naší prvořadou ambicí je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně.