Pokud se Vám špatně zobrazuje tento informační email otevřete si ho zde.

Vážení přátelé a příznivci vzdělávání na Jesenicku, 

zasíláme Vám první informační newsletter, ve kterém se ohlédneme za proběhlými akcemi a za tím, co nás čeká. Představíme Vám jaké jsou aktuální dotační možnosti.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN (MAP) ORP JESENÍK II - PROBĚHLÉ AKCE

"Jesenický MasterChef Junior" 

22.9.2020 se uskutečnilo finální kolo 1.ročníku Jesenického MasterChef Juniora a známe jeho vítěze! Čtěte více...

"Poznáváme region"

70 dětí z Jesenicka se vrátilo zpět do historie. 

15.9.2020 se uskutečnila akce „Poznáváme region“ pro mimojesenické mateřské školy, kterou pořádala SVČ DUHA v rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání ORP Jeseník II. Čtěte více

16.10.2020 proběhl online webinář na téma "Asistent(ka) pedagoga  - pozitivní a v kondici, pro život i pro práci" s lektorkou Mgr. Blaženou Mačákovou

Připravované akce 

Říjen

 • 26.10. od 14:00 -  Online setkání asistentů pedagoga a školních asistentů ZŠ s metodiky asistentů

Listopad

 • 26.11. Online Tisková konference na Festivalu PositivJE (čas zahájení bude upřesněn)
 • 26.11. od 16:00 - Online Workshop s rodiči a Bobem Kartousem

Akce jsou určeny pro:

 • veřejnost
 • rodiče
 • učitele a pedagogy
 • vedoucí škol a školských zařízení
 • všem, kteří se zajímají o vzdělávání

Více informací v přehledném KALENDÁŘI, který průběžně aktualizujeme.

Vzhledem k aktuální situaci a opatřením Vlády ČR se akce a termíny konání mohou měnit.

Dotační příležitosti

Národní síť EVVO (MŽP)

 • zajištění realizace denních i pobytových EVP pro žáky mateřských škol, základních škol a středních škol
 • dotace 50 tis. Kč – 250 tis. Kč/projekt (max. 1 mil. Kč na žadatele)
 • příjem žádostí do 30. 10. 2020
 • kompletní informace zde

Zelené oázy 2020-21 (Nadace partnerství)

 • pro spolky, o.p.s, školy, obce atp.
 • min. 25 000 Kč, max. 140 000 Kč
 • příjem žádostí do 31. 10. 2021
 • realizace od 1. 3. 2021 do 30. 11. 2021
 • poměr spolufinancování není stanoven
 • účel dotace:
  • zakoupení sazenic stromů, keřů, trvalek, cibulí, hlíz a semen rostlin;
  • zakoupení potřebného materiálu (nářadí, kůly, pletivo, ochrana proti okusu, úvazy, hřebíky, atd.);
  • dopravu sazenic a materiálu na místo realizace: je nutné uvést vzdálenost a způsob přepravy (upřednostňujeme lokální dodavatele);
  • zakoupení/zapůjčení nářadí;
  • odborné poradenství; tvorba výukových materiálů; propagace projektu; tisk a tvorba informačních materiálů; mzdové náklady
 • kompletní informace zde

Podpora obnovy a rozvoje venkova 2021 (MMR)

 • pro obce do 3000 ob.
 • dotace až 80 % nákladů, min. 0,5 mil. Kč, max. 10 mil. Kč
 • příjem žádostí do 21. 12. 2020
 • Podpora obnovy sportovní infrastruktury (i pro obce nad 3000 ob.):
  • obnova školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy
  • obnova školních tělocvičen
  • školním hřištěm, tělocvičnou pro účely tohoto DT je brána stavba (zařízení), která je využívána k tomuto účelu a je součástí školního areálu. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na tuto stavbu použít.
 • Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
  • zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, výměna oken a dveří (vnitřních i vstupních dveří do budovy), výměna kotle včetně otopné soustavy jen v případě, že tyto práce jsou součástí přestavby, přístavby, rekonstrukce nebo školní budovy (včetně prostor pro družinu a školní jídelnu)
  • cílem projektu není navýšit kapacitu

Oranžové hřiště (Nadace ČEZ)

 • podpora výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť
 • podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť u mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení
 • max. výše dotace 2 mil. Kč
 • příjem žádostí do 31. 12. 2020
 • kompletní informace zde

Dotační programy pro mládež (MŠMT)

 • na r. 2021 bude vyhlášeno na konci měsíce/začátkem listopadu
 • nově bude podmínka mít ve veřejném rejstříku účetní závěrku, příp. výroční zprávu
 • kompletní informace zde

Erasmus+

 • v novém období 2021+ bude pro podání žádosti nezbytná tzv. akreditace, více zde

Šablony II a III (MŠMT – OP VVV)

 • výzva na šablony III je stále otevřena, vyčerpáno zatím jen 17 % alokace
 • vydáno nové stanovisko k distanční realizaci šablon zde, upravuje mj. i možnosti prodloužení projektu
 • tip: souběh projektů šablon II a III je možný, ale nesmí docházet k realizaci identických aktivit v překryvném období – častý je tento scénář: škola potřebuje dokončit realizaci doučování/klubů, proto prodlouží projekt např. o 3 měsíce. Nezbývají jí ale finance na pokračující personální podporu (např. školní asistent) v těchto 3 měsících. Může tedy zahájit realizaci šablon III, resp. personální podporu a zároveň dokončit doučování/kluby z šablon II


Více informací o GDPR a ochraně vašich osobních údajů naleznete ZDE.

Těšíme se, že i nadále zůstaneme ve spojení s Vámi!

Máte nějakou zajímavou informaci, která se týká vzdělávání? Akci, kterou byste chtěli pomocí našeho newsletteru informovat ostatní a nebo zajímavý článek? Kontaktujte nás na redakce@vzdelavanijesenicko.cz 
Tento email byl odeslán na adresu: .
Odesilatelem je Město Jeseník Masarykovo nám. 167/1, 79001 Jeseník
Vaše soukromí je pro nás důležité, s Vašimi osobmími údaji nakládáme bezpečně a dle platné legislativy.
Pokud si nepřejete dostávat informace a novinky můžete zrušit odběr ZDE.
---
Vážený kliente, pokud nemáte zájem o zasílání tohoto informačního emailu, klikněte sem.